TAKOTOHOT

Du stiger in på hennes kontor, fast besluten att inte be om ett jobb. Du ber om att få vara del av en helhet. Hon ber dig berätta om dina styrkor. Om du var ett verktyg, vilket vore du då? Hon säger att verksamheten bygger på Samarbete, Empati, Rättvisa, Framåtsträvan och Tillit. S.E.R.F.T! Hon frågar […]