RÖST – vad skulle du säga om alla lyssande?

RÖST is a movement. // RÖST är en rörelse.

Vad skulle du säga om alla lyssnade? If everyone was listening, what would you say?

 

Projektassistent och fotograf: Stina Landahl

Regi och komposition: Saga Björklund Jönsson och Amanda Andréas

RÖST is a community that is open for anyone without registration or categorisation. // RÖST är en gemenskap som är öppen för alla, utan registrering eller kategorisering. Vi är en gemenskap som välkomnar alla, oavsett bakgrund och vi håller våra dörrar öppna för vem som helst att komma och gå som den vill. Vi har alltid DROP-IN på våra repetitioner och föreställningar. Vi blir uteslutande så fort vi låser någon vid tider och datum. Alla människor vet inte om de är drogfria nästa vecka. Alla människor vet inte ifall de måste jobba över varannan onsdag. Alla människor vet inte att de får vara kvar i Sverige när vi når premiär. Hittills har över 250 personer repeterat. // We are a community who’s welcoming everyone, no matter past or situation in life, and we keep our doors open for everyone to come and leave as they like. We have DROP-IN rehearsals- and shows. We don’t wanna dismiss people with binding scheduals. All people don’t know that they’re clean next week. All people don’t know if they have to work late every other wednesday. All people don’t know if they’re allowed in this country when we reach premiere. So far, over 250 people joined our rehearsals. Kan det vara en konstnärlig idé att sprida kärlek? // Could it be an artistic idea to spread love? Tillsammans skapar vi SHOW! Allting baseras på frågan: ”Vad skulle du säga om alla lyssnade?”. Vi samlar svar på spårvagnen, på Instagram, vi åker ut till skolor, hänger på stan. Svaren är grunden till det som blir musik, dramatik, dans och tystnad. Vi kan inte vara en röst om vi inte börjar lyssna. // We create SHOW together. Everything is based on the question: ”if everyone was listening, what would you say?”. We collect answers on the tram, on Instagram, we go to schools, we hang out in town. The answers is our base to what becomes music, drama, dance and silence We can’t be a voice if we don’t start to listen. We are all people under the same sky with our feet on the same earth. Vi är alla människor under samma himmel, med fötterna på samma jord. Detta är inte slutet. Detta är början. // This is not the end. This is the beginning. Du är välkommen! // You are welcome!

 

// Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson Directors, managers and composers of RÖST.